fbpx

DOFINANSOWANIA DO SZKOLEŃ

do80%

DOFINANSOWANIA DO SZKOLEŃ

Dofinansowania do szkoleń - STAWAR
Dofinansowania do szkoleń - AUTOPREZENTACJA I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

AUTOPREZENTACJA

I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

Chcesz wiedzieć, jak wywrzeć dobre wrażenie i przekonać do siebie innych? To szkolenie jest dla Ciebie. Poznasz tajniki autoprezentacji i dowiesz się, jak świadomie kształtować swój wizerunek. Zyskasz pewność siebie, poradzisz sobie z tremą i wypróbujesz najskuteczniejsze formy komunikacji. Podczas ćwiczeń sprawdzisz w praktyce, jak działa wiedza zdobyta w części teoretycznej.

Trenerzy: Szymon, Wanda

 

Dofinansowania do szkoleń - TECHNIKI SPRZEDAŻY

TECHNIKI SPRZEDAŻY

3 najważniejsze kompetencje potrzebne, by odnieść sukces to: Sprzedaż, Komunikacja i Wystąpienia Publiczne. Po warsztatach będziesz lepszy przynajmniej w dwóch z nich. Dziś nawet szukanie pracy jest sprzedażą, bo “sprzedajesz” swoje umiejętności. Dowiesz się: jak sprzedawać, jakie błędy spowodują odmowę, co decyduje o sukcesie w sprzedaży. Otrzymasz wskazówki jak pracować z różnymi typami klientów. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej i umożliwiają nabycie konkretnych umiejętności.

Trenerzy: Mirka, Szymon

Dofinansowania do szkoleń - NEGOCJACJE Z ELEMENTAMI NLP

NEGOCJACJE Z ELEMENTAMI NLP

Podczas kursu poznasz: różne rodzaje i typy negocjacji, fazy oraz strategie negocjacji, a także sposób, w jaki należy się przygotować do poszczególnych etapów. Dowiesz się także jakie metody stosują zawodowcy, by zyskać przewagę; praktycznie przećwiczysz, jak wykreować warunki, które pomogą Ci w negocjacjach i jak najszybciej pokonywać impas. Dowiesz się też jaką przewagę może dać Ci znajomość NLP w biznesie oraz jak zastosować tę wiedzę w automotywacji, osiąganiu lepszych wyników, i zyskaniu pewności siebie.

Trenerzy: Mirka, Wanda

Dofinansowania do szkoleń - SZKOLENIA Z MEDIACJI DLA PRACODAWCY I PRACOWNIKA

SZKOLENIA Z MEDIACJI DLA PRACODAWCY I PRACOWNIKA

Zdobędziesz umiejętność rozwiązywania konfliktu i zarządzania nim – w celu rozwoju firmy, relacji z pracownikami i klientami. Dzięki zastosowaniu metod aktywizujących, każdy sprawnie opanuje posługiwanie się technikami mediacyjnymi i coachingowymi w komunikacji nieoficjalnej oraz zawodowej.

Trenerzy: Ania

 

Dofinansowania do szkoleń - AKADEMIA MENADŻERA

AKADEMIA MENADŻERA

Kurs skierowany jest do managerów lub osób chcących awansować, pracowników dążących do samorozwoju i osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zarządzania oraz kierowania ludźmi. Podstawą jest umiejętność skutecznej komunikacji interpersonalnej, która stanowi podwaliny kolejnych dyscyplin niezbędnych w zarządzaniu, jak wystąpień publicznych, negocjacji, czy psychologicznych aspektów pracy z ludźmi. Istotą kursu jest praktyczne podejście do tematyki menedżerskiej.

Trenerzy: Ania, Mariusz

Dofinansowania do szkoleń - KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Kompetencje społeczne można określić jako kluczowe kompetencje osobiste (tzw. „miękkie”). To zbiór kompetencji, które decydują o umiejętności skutecznego zastosowania pozostałych posiadanych kompetencji, w tym zawodowych. Można powiedzieć, że dzisiaj kompetencje społeczne decydują o umiejętności znalezienia się w rzeczywistej sytuacji i wykorzystaniu posiadanej wiedzy czy umiejętności. Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabędzie m.in. umiejętności: rozumienia innych i samego siebie (emocje, cele, silne i słabe strony), właściwej komunikacji celów i potrzeb, efektywnego pełnienia ról społecznych i zawodowych, określania praw własnych i praw innych oraz stawiania granic.

Trenerzy: Asia, Mariusz

STAWAR Trenerzy WANDA ŁOPUSZAŃSKA

WANDA ŁOPUSZAŃSKA

Uczę jak występować publicznie i negocjować skutecznie.

SZKOLENIA

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Negocjacje z elementami NLP

 

STAWAR trenerzy SZYMON GŁOGOWSKI

SZYMON GŁOGOWSKI

Odkrywam techniki sprzedaży generujące wysokie zyski.

SZKOLENIA

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Techniki sprzedaży 

STAWAR trenerzy MIROSŁAWA KALDYK

MIROSŁAWA KALDYK

Pokazuję sposób na zyskowne sprzedaże i skuteczne negocjacje.

SZKOLENIA

Techniki sprzedaży

Negocjacje z elementami NLP

STAWAR trenerzy ANNA STARZYŃSKA-MANIECKA

ANNA STARZYŃSKA-MANIECKA

Pomagam rozwiązywać konflikty i tworzyć warunki do współpracy.

SZKOLENIA

Akademia menadżera

Szkolenia z mediacji dla pracodawcy i pracownika. 

 

STAWAR trenerzy MARIUSZ STAWARSKI

MARIUSZ STAWARSKI

Odkrywam Twoje mocne strony i pomogę zbudować skuteczny zespół.

SZKOLENIA

Akademia menadżera

Kompetencje Społecznne

STAWAR trenerzy JOANNA NECZAJEWSKA

JOANNA NECZAJEWSKA

Pomagam grupom i pojedynczym klientom w ich rozwoju.

SZKOLENIA

Kompetencje społeczne

SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA DO SZKOLEŃ

KROK 1

Przedsiębiorca rejestruje się w Bazie Usług Rozwojowych: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

KROK 2

Przedsiębiorca zakłada konto użytkownika systemu informatycznego PSF na stronie www.bony.ziph.pl

KROK 3

Przedsiębiorca składa do Operatora (ZIPH) Formularz Zgłoszeniowy za pośrednictwem www.bony.ziph.pl wraz ze skanami wymaganych dokumentów.

KROK 4

Operator generuje Umowę Wsparcia i przesyła ją do Przedsiębiorcy drogą elektroniczną. Przedsiębiorca podpisuje Umowę Wsparcia i przekazuje 2 egzemplarze do Operatora (osobiście bądź listownie).

KROK 5

Przedsiębiorca wpłaca do Operatora wkład własny, w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, pod rygorem jej unieważnienia.

KROK 6

Przedsiębiorca wybiera z Bazy Usług Rozwojowych interesującą go usługę rozwojową oraz zapisuje siebie i/lub swoich pracowników na daną usługę.

KROK 7

Przedsiębiorca co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem usługi rozwojowej, składa do Operatora Formularz Zamówienia Bonów Szkoleniowych.

KROK 8

Operator drogą elektroniczną wydaje Przedsiębiorcy bony szkoleniowe.

KROK 9

Przedsiębiorca i/lub jego pracownicy biorą udział w usłudze rozwojowej. Po zakończeniu usługi, Uczestnik projektu przekazuje Instytucji Szkoleniowej bony szkoleniowe.

KROK 10

Przedsiębiorca i/lub jego pracownicy oceniają usługę rozwojową wypełniając ankietę w Bazie Usług Rozwojowych, zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych.

KROK 11

Instytucja Szkoleniowa rozlicza usługę rozwojową poprzez złożenie do Operatora Formularza Rozliczenia Usługi Rozwojowej wraz z załącznikami.

KROK 12

Operator rozlicza usługę rozwojową.

line

KONTAKT

+48 731 250 500

szkolenia@stawar.pl

Zadzwoń i sprawdź jak możemy Ci pomóc,

w zdobyciu dofinansowania do szkoleń.