fbpx

DOFINANSOWANIA DO SZKOLEŃ

do80%

DOFINANSOWANIA DO SZKOLEŃ

Dofinansowania do szkoleń - STAWAR
Dofinansowania do szkoleń - AUTOPREZENTACJA I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

AUTOPREZENTACJA

I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

Chcesz wiedzieć, jak wywrzeć dobre wrażenie i przekonać do siebie innych? To szkolenie jest dla Ciebie. Poznasz tajniki autoprezentacji i dowiesz się, jak świadomie kształtować swój wizerunek. Zyskasz pewność siebie, poradzisz sobie z tremą i wypróbujesz najskuteczniejsze formy komunikacji. Podczas ćwiczeń sprawdzisz w praktyce, jak działa wiedza zdobyta w części teoretycznej.

Trenerzy: Szymon, Wanda

 

Dofinansowania do szkoleń - TECHNIKI SPRZEDAŻY

TECHNIKI SPRZEDAŻY

3 najważniejsze kompetencje potrzebne, by odnieść sukces to: Sprzedaż, Komunikacja i Wystąpienia Publiczne. Po warsztatach będziesz lepszy przynajmniej w dwóch z nich. Dziś nawet szukanie pracy jest sprzedażą, bo “sprzedajesz” swoje umiejętności. Dowiesz się: jak sprzedawać, jakie błędy spowodują odmowę, co decyduje o sukcesie w sprzedaży. Otrzymasz wskazówki jak pracować z różnymi typami klientów. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej i umożliwiają nabycie konkretnych umiejętności.

Trenerzy: Mirka, Szymon

Dofinansowania do szkoleń - NEGOCJACJE Z ELEMENTAMI NLP

NEGOCJACJE Z ELEMENTAMI NLP

Podczas kursu poznasz: różne rodzaje i typy negocjacji, fazy oraz strategie negocjacji, a także sposób, w jaki należy się przygotować do poszczególnych etapów. Dowiesz się także jakie metody stosują zawodowcy, by zyskać przewagę; praktycznie przećwiczysz, jak wykreować warunki, które pomogą Ci w negocjacjach i jak najszybciej pokonywać impas. Dowiesz się też jaką przewagę może dać Ci znajomość NLP w biznesie oraz jak zastosować tę wiedzę w automotywacji, osiąganiu lepszych wyników, i zyskaniu pewności siebie.

Trenerzy: Mirka, Wanda

Dofinansowania do szkoleń - SZKOLENIA Z MEDIACJI DLA PRACODAWCY I PRACOWNIKA

SZKOLENIA Z MEDIACJI DLA PRACODAWCY I PRACOWNIKA

Zdobędziesz umiejętność rozwiązywania konfliktu i zarządzania nim – w celu rozwoju firmy, relacji z pracownikami i klientami. Dzięki zastosowaniu metod aktywizujących, każdy sprawnie opanuje posługiwanie się technikami mediacyjnymi i coachingowymi w komunikacji nieoficjalnej oraz zawodowej.

Trenerzy: Ania

 

Dofinansowania do szkoleń - AKADEMIA MENADŻERA

AKADEMIA MENADŻERA

Kurs skierowany jest do managerów lub osób chcących awansować, pracowników dążących do samorozwoju i osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zarządzania oraz kierowania ludźmi. Podstawą jest umiejętność skutecznej komunikacji interpersonalnej, która stanowi podwaliny kolejnych dyscyplin niezbędnych w zarządzaniu, jak wystąpień publicznych, negocjacji, czy psychologicznych aspektów pracy z ludźmi. Istotą kursu jest praktyczne podejście do tematyki menedżerskiej.

Trenerzy: Ania, Mariusz

Dofinansowania do szkoleń - KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Kompetencje społeczne można określić jako kluczowe kompetencje osobiste (tzw. „miękkie”). To zbiór kompetencji, które decydują o umiejętności skutecznego zastosowania pozostałych posiadanych kompetencji, w tym zawodowych. Można powiedzieć, że dzisiaj kompetencje społeczne decydują o umiejętności znalezienia się w rzeczywistej sytuacji i wykorzystaniu posiadanej wiedzy czy umiejętności. Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabędzie m.in. umiejętności: rozumienia innych i samego siebie (emocje, cele, silne i słabe strony), właściwej komunikacji celów i potrzeb, efektywnego pełnienia ról społecznych i zawodowych, określania praw własnych i praw innych oraz stawiania granic.

Trenerzy: Asia, Mariusz

STAWAR Trenerzy WANDA ŁOPUSZAŃSKA

WANDA ŁOPUSZAŃSKA

Uczę jak występować publicznie i negocjować skutecznie.

SZKOLENIA

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Negocjacje z elementami NLP

 

STAWAR trenerzy SZYMON GŁOGOWSKI

SZYMON GŁOGOWSKI

Odkrywam techniki sprzedaży generujące wysokie zyski.

SZKOLENIA

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Techniki sprzedaży 

STAWAR trenerzy MIROSŁAWA KALDYK

MIROSŁAWA KALDYK

Pokazuję sposób na zyskowne sprzedaże i skuteczne negocjacje.

SZKOLENIA

Techniki sprzedaży

Negocjacje z elementami NLP

STAWAR trenerzy ANNA STARZYŃSKA-MANIECKA

ANNA STARZYŃSKA-MANIECKA

Pomagam rozwiązywać konflikty i tworzyć warunki do współpracy.

SZKOLENIA

Akademia menadżera

Szkolenia z mediacji dla pracodawcy i pracownika. 

 

STAWAR trenerzy MARIUSZ STAWARSKI

MARIUSZ STAWARSKI

Odkrywam Twoje mocne strony i pomogę zbudować skuteczny zespół.

SZKOLENIA

Akademia menadżera

Kompetencje Społecznne

STAWAR trenerzy JOANNA NECZAJEWSKA

JOANNA NECZAJEWSKA

Pomagam grupom i pojedynczym klientom w ich rozwoju.

SZKOLENIA

Kompetencje społeczne

SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA DO SZKOLEŃ

KROK 1

Przedsiębiorca rejestruje się w Bazie Usług Rozwojowych: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

KROK 2

Przedsiębiorca zakłada konto użytkownika systemu informatycznego PSF na stronie www.bony.ziph.pl

KROK 3

Przedsiębiorca składa do Operatora (ZIPH) Formularz Zgłoszeniowy za pośrednictwem www.bony.ziph.pl wraz ze skanami wymaganych dokumentów.

KROK 4

Operator generuje Umowę Wsparcia i przesyła ją do Przedsiębiorcy drogą elektroniczną. Przedsiębiorca podpisuje Umowę Wsparcia i przekazuje 2 egzemplarze do Operatora (osobiście bądź listownie).

KROK 5

Przedsiębiorca wpłaca do Operatora wkład własny, w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, pod rygorem jej unieważnienia.

KROK 6

Przedsiębiorca wybiera z Bazy Usług Rozwojowych interesującą go usługę rozwojową oraz zapisuje siebie i/lub swoich pracowników na daną usługę.

KROK 7

Przedsiębiorca co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem usługi rozwojowej, składa do Operatora Formularz Zamówienia Bonów Szkoleniowych.

KROK 8

Operator drogą elektroniczną wydaje Przedsiębiorcy bony szkoleniowe.

KROK 9

Przedsiębiorca i/lub jego pracownicy biorą udział w usłudze rozwojowej. Po zakończeniu usługi, Uczestnik projektu przekazuje Instytucji Szkoleniowej bony szkoleniowe.

KROK 10

Przedsiębiorca i/lub jego pracownicy oceniają usługę rozwojową wypełniając ankietę w Bazie Usług Rozwojowych, zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych.

KROK 11

Instytucja Szkoleniowa rozlicza usługę rozwojową poprzez złożenie do Operatora Formularza Rozliczenia Usługi Rozwojowej wraz z załącznikami.

KROK 12

Operator rozlicza usługę rozwojową.

line

KONTAKT

+48 731 250 500

szkolenia@stawar.pl

Zadzwoń i sprawdź jak możemy Ci pomóc,

w zdobyciu dofinansowania do szkoleń.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close